תחרות ארצית F5J 21/04/2012

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 10649 רעננה ישראל אופק, אלכס גרינברג, תומר אופק 1

6482 רעננה אור אורינובסקי, מנוליס פלג, גור שפירא 2

הטבלה נערכה ב - 23/04/2012