תחרות ארצית F5J 13/10/2012

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 4000 תל אביב רועי דור 1

0.8000 3994 רעננה ישראל אופק 2

0.6000 3217 נהריה דורי לבקוביץ 3

3090 רעננה אלכס גרינברג 4

3035 רעננה אור אורינובסקי 5

1488 רעננה גיא אבי אהרון 6

הטבלה נערכה ב - 14/10/2012