תחרות ארצית F5J 13/10/2012

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

1488 רעננה גיא אבי אהרון 1

הטבלה נערכה ב - 15/10/2012