תחרות ארצית מסוקים פריסטייל F3N 09/03/2012

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2267 מרכז איתן גולדשטיין, חן צרפתי, אסף אלוש 1

הטבלה נערכה ב - 14/03/2012