אליפות ישראל מסוקים פריסטייל F3N 05/05/2012

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2591 מרכז איתן גולדשטיין, אסף אלוש, יהונתן יפה 1

הטבלה נערכה ב - 06/05/2012