תחרות ארצית מסוקים פריסטייל F3N 09/03/2012

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 835 מרכז איתן גולדשטיין 1

0.8333 88.14 736 מרכז חן צרפתי 2

0.6667 83.35 696 מרכז אסף אלוש 3

76.29 637 מרכז יהונתן יפה 4

63.59 531 מרכז חן תם 5

56.41 471 רעננה רון אפרת 6

51.50 430 ירושלים ברק שילו 7

הטבלה נערכה ב - 14/03/2012