אליפות ישראל מסוקים פריסטייל F3N 05/05/2012

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 954 מרכז איתן גולדשטיין 1

0.8000 89.52 854 מרכז אסף אלוש 2

0.6000 82.08 783 מרכז יהונתן יפה 3

78.41 748 רעננה רון אפרת 4

69.71 665 ירושלים ברק שילו 5

68.97 658 מרכז חן תם 6

65.30 623 אורח פריד שגיא 7

54.93 524 אורח וקנין עמרי 8

הטבלה נערכה ב - 06/05/2012