אליפות ישראל מסוקים פריסטייל F3N 05/05/2012

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 954 מרכז איתן גולדשטיין 1

89.52 854 מרכז אסף אלוש 2

82.08 783 מרכז יהונתן יפה 3

78.41 748 רעננה רון אפרת 4

69.71 665 ירושלים ברק שילו 5

הטבלה נערכה ב - 06/05/2012