תחרות ארצית מסוקים פריסטייל F3N - MASTERS 22/12/2012

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2664 מרכז דניאל קצב, יהונתן יפה, אסף אלוש 1

הטבלה נערכה ב - 23/12/2012