תחרות ארצית מסוקים פריסטייל F3N - MASTERS 22/12/2012

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 935 מרכז דניאל קצב 1

0.6667 98.18 918 באר שבע איתן גולדשטיין 2

95.72 895 מרכז יהונתן יפה 3

89.20 834 מרכז אסף אלוש 4

הטבלה נערכה ב - 23/12/2012