תחרות ארצית PAMX מסוקים פריסטייל F3N - MASTERS

07/10/2012

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960 באר שבע איתן גולדשטיין 1

96.98 931 מרכז דניאל קצב 2

93.65 899 מרכז אסף אלוש 3

הטבלה נערכה ב - 10/10/2012