תחרות ארצית מסוקים פריסטייל F3N - MASTERS 22/12/2012

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 918 באר שבע איתן גולדשטיין 1

97.49 895 מרכז יהונתן יפה 2

90.85 834 מרכז אסף אלוש 3

הטבלה נערכה ב - 23/12/2012