תחרות מסוקים פריסטייל F3N - EXPERTS 22/12/2012

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 870 מרכז אופק קצב 1

91.95 800 אורח ברק שילו 2

0.7500 91.15 793 רעננה רון אפרת 3

90.34 786 אורח אבנר ברנדשאפט 4

90.11 784 אורח טמיר מלמד 5

88.39 769 אורח ליאור בר עמי 6

83.33 725 אורח נועם גנות 7

71.61 623 פתח תקווה לירון מזרחי 8

57.24 498 נהריה רועי מנשרוב 9

36.90 321 נהריה בראל אטנלוב 10

הטבלה נערכה ב - 23/12/2012