תחרות ארצית PAMX מסוקים פריסטייל F3N -EXSPERTS

07/10/2012

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 845 אורח יהונתן יפה 1

1.0000 91.12 770 רעננה רון אפרת 2

0.6667 90.06 761 מרכז חן תם 3

86.86 734 אורח שחר לזרוב 4

86.51 731 אורח טמיר מלמד 5

85.80 725 אורח אבנר ברנדשאפט 6

80.47 680 אורח נועם גנות 7

75.98 642 נהריה בראל אטנלוב 8

58.82 497 באר שבע משה גולדשטיין 9

58.58 495 אורח מוטי וקנין 10

44.50 376 אורח ברק שילו 11

הטבלה נערכה ב - 10/10/2012