תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 08/12/2012

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 2356 רמת גן נדב עיני 1

הטבלה נערכה ב - 12/12/2012