אליפות ישראל בטיסני כבלים קרב F2D 29/09/2012

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 3 חדרה ואדים זאיקין 1

66.67 2 חדרה ולרי פולסקי 2

33.33 1 מרכז אולג רדיונוב 3

הטבלה נערכה ב - 10/10/2012