תחרות ארצית F2D 17/03/2012

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 5 אורח רומן פריידלין 1

1.0000 80.00 4 חדרה ולרי פולסקי 2

60.00 3 חדרה ואדים זאיקין 3

40.00 2 מרכז אולג רדיונוב 4

הטבלה נערכה ב - 25/03/2012