תחרות ארצית F2D 07/07/2012

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 3 מרכז אולג רדיונוב 1

66.67 2 חדרה ואדים זאיקין 2

33.33 1 חדרה ולרי פולסקי 3

הטבלה נערכה ב - 08/07/2012