תחרות ארצית F2D 05/05/2012

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ואדים זאיקין 1

80.00 4 חדרה ולרי פולסקי 2

הטבלה נערכה ב - 16/05/2012