דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני כבלים קרב F2D

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

275.00 100.00 66.67 100.00 75.00 חדרה ואדים זאיקין 1

246.67 66.67 33.33 80.00 100.00 חדרה ולרי פולסקי 2

183.33 33.33 100.00 0.00 50.00 מרכז אולג רדיונוב 3

הטבלה נערכה ב - 17/12/2012

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2D 17/03/2012 1

תחרות ארצית F2D 05/05/2012 2

תחרות ארצית F2D 07/07/2012 3

אליפות ישראל בטיסני כבלים קרב F2D 29/09/2012 4