תחרות ארצית F2B 04/08/2012

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2814 פתח תקווה גלעד זעירא, רונן איזנברג, אדיר בן אבי 1

הטבלה נערכה ב - 15/08/2012