תחרות ארצית F2B 04/08/2012

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 1002 פתח תקווה גלעד זעירא 1

0.8333 97.60 978 רחובות אליעזר רוזנברג 2

0.6667 96.81 970 פתח תקווה רונן איזנברג 3

94.31 945 חיפה ויקטור מלישב 4

84.03 842 פתח תקווה אדיר בן אבי 5

71.96 721 פתח תקווה גשם בר זאב 6

67.07 672 פתח תקווה עמית קרפו 7

הטבלה נערכה ב - 15/08/2012