דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני כבלים אוירובטיקה F2B

סה"כ 2 1 סניף שם מקום

100.00 100.00 100.00 פתח תקווה גלעד זעירא 1

97.60 88.17 97.60 רחובות אליעזר רוזנברג 2

96.81 90.94 96.81 פתח תקווה רונן איזנברג 3

94.31 83.92 94.31 חיפה ויקטור מלישב 4

87.57 87.57 0.00 פתח תקווה עמית שני 5

84.03 1.94 84.03 פתח תקווה אדיר בן אבי 6

74.26 74.26 0.00 רעננה פטר גויכמן 7

71.96 0.00 71.96 פתח תקווה גשם בר זאב 8

הטבלה נערכה ב - 17/12/2012

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2B 04/08/2012 1

אליפות ישראל בטיסני כבלים F2B 13/10/2012 2