תחרות ארצית F2B 04/08/2012

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 842 פתח תקווה אדיר בן אבי 1

85.63 721 פתח תקווה גשם בר זאב 2

79.81 672 פתח תקווה עמית קרפו 3

הטבלה נערכה ב - 15/08/2012