תחרות שבועות ג-1 26/05/2012

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 894 חדרה אור שבת, אלעד ליפשין, רון שניידר 1

הטבלה נערכה ב - 28/05/2012