תחרות שבועות מ-2 26/05/2012

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 בת ים שלמה נג'רי, קובי יצחקוב, אבי אליקים 1

הטבלה נערכה ב - 28/05/2012