תחרות חנוכה מ'2 14/12/2012

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2625 בת ים קובי יצחקוב, אבי אליקים, שלמה נג'רי 1

הטבלה נערכה ב - 16/12/2012