תחרות פסח מ-2 14/04/2012

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2858 בת ים מיקי משיח, שלמה נג'רי, קובי יצחקוב 1

הטבלה נערכה ב - 15/04/2012