תחרות סוכות מ-2 05/10/2012

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2808 בת ים קובי יצחקוב, שלמה נג'רי, אבי אליקים 1

הטבלה נערכה ב - 09/10/2012