תחרות שבועות מ-2 26/05/2012

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 370 בת ים שלמה נג'רי 1

0.7500 100.00 960+ 339 בת ים קובי יצחקוב 2

100.00 960+ 320 בת ים אבי אליקים 3

100.00 960 רחובות יורי זילברשטיין 4

100.00 960 בת ים מיקי משיח 4

הטבלה נערכה ב - 28/05/2012