אליפות ישראל מ-2 25/08/2012

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 60 בת ים מיקי משיח 1

1.0000 100.00 960+ 60 בת ים שלמה נג'רי 1

100.00 960+ 57 בת ים קובי יצחקוב 3

98.96 950 בת ים אבי אליקים 4

84.06 807 רחובות יורי זילברשטיין 5

20.52 197 אורח עתניאל כהן 6

הטבלה נערכה ב - 27/08/2012