דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני דאון מנוע חופשי מ-2

סה"כ 6 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

497.71 100.00 100.00 100.00 93.02 100.00 97.71 בת ים קובי יצחקוב 1

491.44 89.79 99.04 98.96 100.00 100.00 93.44 בת ים אבי אליקים 2

483.33 83.65 99.68 100.00 80.73 100.00 100.00 בת ים שלמה נג'רי 3

481.25 81.25 79.68 100.00 100.00 100.00 100.00 בת ים מיקי משיח 4

463.81 98.96 87.66 84.06 79.38 100.00 93.13 רחובות יורי זילברשטיין 5

הטבלה נערכה ב - 17/12/2012

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות פסח מ-2 14/04/2012 1

תחרות שבועות מ-2 26/05/2012 2

תחרות תחילת חופש מ-2 29/06/2012 3

אליפות ישראל מ-2 25/08/2012 4

תחרות סוכות מ-2 05/10/2012 5

תחרות חנוכה מ-2 14/12/2012 6