תחרות תחילת חופש ג-2 29/06/2012

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2856 ראשון לציון יהונתן שגב, עמרי סירקיס, גיורא הרצברג 1

2854 נהריה עזרא קראוס, טוביה פייביש, גיל חגי 2

2782 חדרה אור שבת, גלעד מרק, ירון קרפל 3

הטבלה נערכה ב - 01/07/2012