תחרות שבועות ג-2 26/05/2012

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2876 ראשון לציון עמרי סירקיס, גיורא הרצברג, יהונתן שגב 1

2826 נהריה טוביה פייביש, אברהם ברוך, גיל חגי 2

2784 חדרה אור שבת, גלעד מרק, ירון קרפל 3

הטבלה נערכה ב - 28/05/2012