תחרות חנוכה ג-2 14/12/2012

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2852 נהריה טוביה פייביש, עזרא קראוס, אברהם ברוך 1

2826 ראשון לציון גיורא הרצברג, גיל מיצמכר, יהונתן שגב 2

2778 חדרה גלעד מרק, ירון קרפל, אור שבת 3

הטבלה נערכה ב - 16/12/2012