תחרות פסח ג-2 14/04/2012

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2719 ראשון לציון גיורא הרצברג, גיל מיצמכר, עמרי סירקיס 1

2691 נהריה גיל חגי, עזרא קראוס, אברהם ברוך 2

2658 חדרה גלעד מרק, אור שבת, ירון קרפל 3

הטבלה נערכה ב - 15/04/2012