דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני דאון מנוע גומי חופשי ג-2

סה"כ 6 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

498.75 100.00 83.33 100.00 98.75 100.00 100.00 רמת השרון שמוליק קופליק 1

498.13 100.00 99.27 100.00 96.46 100.00 98.85 חדרה גלעד מרק 2

495.83 100.00 95.73 100.00 97.50 100.00 98.33 ראשון לציון גיורא הרצברג 3

495.52 97.08 99.27 85.21 100.00 100.00 99.17 תל אביב אוהד ויספלנר 4

490.63 94.38 96.67 100.00 100.00 99.58 33.02 ראשון לציון יהונתן שגב 5

490.42 89.38 96.04 100.00 100.00 100.00 94.38 חדרה אור שבת 6

487.71 93.23 98.85 100.00 98.54 94.38 95.94 נהריה גיל חגי 7

487.40 91.25 96.15 100.00 100.00 100.00 91.15 ראשון לציון עמרי סירקיס 8

485.10 100.00 100.00 97.92 93.44 92.19 93.75 ראשון לציון גיל מיצמכר 9

484.90 100.00 94.48 91.67 98.75 100.00 0.00 נהריה טוביה פייביש 10

480.21 97.08 100.00 91.46 89.58 100.00 91.67 נהריה אברהם ברוך 11

479.90 100.00 93.96 93.23 100.00 92.50 92.71 נהריה עזרא קראוס 12

477.81 88.96 93.13 99.48 96.67 99.58 86.15 רעננה מנוליס פלג 13

475.94 100.00 92.60 100.00 93.33 90.00 83.65 חדרה ירון קרפל 14

438.44 63.02 97.08 100.00 79.79 98.54 55.21 בת ים איתן חבה 15

306.56 88.02 41.04 50.42 0.00 75.42 51.67 הרצליה תומר אובליגנהרץ 16

279.17 0.00 88.44 44.27 66.46 78.85 1.15 תל אביב טל יצחקיאן 17

200.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 ראשון לציון עודד פישלר 18

151.35 0.00 61.87 89.48 0.00 0.00 0.00 חדרה אלעד ליפשין 19

100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 תל אביב קובי כהן 20

הטבלה נערכה ב - 17/12/2012

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות פסח ג-2 14/04/2012 1

תחרות שבועות ג-2 26/05/2012 2

תחרות תחילת חופש ג-2 29/06/2012 3

אליפות ישראל ג-2 25/08/2012 4

תחרות סוכות ג-2 05/10/2012 5

תחרות חנוכה ג-2 14/12/2012 6