תחרות תחילת חופש ג-2 29/06/2012

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 928 רעננה מנוליס פלג 1

68.75 638 תל אביב טל יצחקיאן 2

הטבלה נערכה ב - 01/07/2012