תחרות חנוכה ג-2 14/12/2012

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 854 רעננה מנוליס פלג 1

98.95 845 הרצליה תומר אובליגנהרץ 2

14.75 126 תל אביב תום ארבל 3

הטבלה נערכה ב - 16/12/2012