תחרות סוכות ג-2 05/10/2012

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 894 רעננה מנוליס פלג 1

94.97 849 תל אביב טל יצחקיאן 2

44.07 394 הרצליה תומר אובליגנהרץ 3

הטבלה נערכה ב - 09/10/2012