תחרות חנוכה ד-2 15/12/2012

טיסני דאון חופשי ד-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 887 חדרה רן שטוב- לצ'קה 1

98.08 870 הרצליה עמית קדרון 2

75.99 674 חדרה אסף שפרינגר 3

42.05 373 רמת גן נדב עיני 4

הטבלה נערכה ב - 16/12/2012