דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה במסוקים פריסטייל F3N

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

300.00 98.18 100.00 100.00 100.00 באר שבע איתן גולדשטיין 1

272.36 89.20 93.65 89.52 83.35 מרכז אסף אלוש 2

254.08 95.72 0.00 82.08 76.29 מרכז יהונתן יפה 3

196.98 100.00 96.98 0.00 0.00 מרכז דניאל קצב 4

134.81 0.00 0.00 78.41 56.41 רעננה רון אפרת 5

132.57 0.00 0.00 68.97 63.59 מרכז חן תם 6

121.20 0.00 0.00 69.71 51.50 ירושלים ברק שילו 7

הטבלה נערכה ב - 23/12/2012

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית מסוקים פריסטייל F3N 09/03/2012 1

אליפות ישראל מסוקים פריסטייל F3N 05/05/2012 2

תחרות ארצית PAMX מסוקים פריסטייל F3N - MASTERS 07/10/2012 3

תחרות ארצית מסוקים פריסטייל F3N - MASTERS 22/12/2012 4