יום הטיסנאות בגלשונים 21/04/2011

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

10 אורח אמיתי יובל 1

9 אורח אבני נרקיס 2

הטבלה נערכה ב - 01/05/2011