תחרות ארצית F5J 30/04/2011

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11625 רעננה ישראל אופק, בעז ברנע, גור שפירא 1

10661 באר שבע אריאל מאיר, תום דגן, אוהד ורטש 2

הטבלה נערכה ב - 02/05/2011