תחרות ארצית F5J 03/12/2011

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 3907 רעננה אלכס גרינברג 1

0.6667 3792 רעננה תומר אופק 2

3505 נהריה דורי לבקוביץ 3

2075 רעננה מנוליס פלג 4

הטבלה נערכה ב - 05/12/2011