תחרות ארצית F5J 03/12/2011

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

3792 רעננה תומר אופק 1

2075 רעננה מנוליס פלג 2

הטבלה נערכה ב - 05/12/2011