דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני דאון השלכה - F3K

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 תל אביב רועי דור 1

282.45 78.45 91.13 94.27 97.05 רמת השרון אורי דה סואן 2

273.93 89.72 0.00 90.30 93.90 בת ים איתן רוטברט 3

272.00 0.00 89.47 93.28 89.25 רמת גן יוסי פוקס 4

264.45 82.13 93.20 89.13 76.28 רמת גן גיל דביר 5

239.70 71.53 82.25 85.93 0.00 ראשון לציון ליאב הרשקוביץ 6

176.42 0.00 90.47 85.95 0.00 תל אביב רונן פז 7

118.52 0.00 0.00 53.20 65.32 רמת גן ערן זיו 8

הטבלה נערכה ב - 15/12/2011

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 26/03/2011 1

תחרות ארצית F3K 28/05/2011 2

אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K 10/09/2011 3

תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 12/11/2011 4