תחרות ארצית F3K 28/05/2011

טיסני דאון השלכה דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 9424 רמת גן יוסי פוקס, גיל דביר, ערן זיו 1

הטבלה נערכה ב - 30/05/2011