תחרות ארצית F3K 28/05/2011

טיסני דאון השלכה דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

2128 רמת גן ערן זיו 1

2121 מרכז נדב בועז 2

הטבלה נערכה ב - 30/05/2011