תחרות ארצית F3J 09/04/2011

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 3998 רמת השרון אורי דה סואן 1

0.7500 99.97 3997 תל אביב רועי דור 2

99.90 3994 גבעת אלה ספי שחרור 3

99.50 3978 רמת גן יוסי פוקס 4

47.37 1894 רמת השרון אריאל מאירסון 5

הטבלה נערכה ב - 13/04/2011